Utstyrsstipend
 
 
Fotostipendet

Foto.no Utstyrsstipend

Med utstyrsstipendiet vil vi oppmuntre alle ambisiøse talenter til å ta steget videre i sine drømmeprosjekter.

Foto.no sitt utstyrsstipend er tiltenkt fotografer og videografer som ønsker å sette i gang med foto-video-prosjekter. Det kan for eksempel handle om å dokumentere noe som ligger ditt hjerte nærmest, gi ut en bok eller lage og arrangere en fotoutstilling. Eller kanskje et filmprosjekt; kortfilm, naturfilm, en dokumentarskifilm?

Vi deler ut utstyr og tjenester for totalt kr. 80 000,- pr. år fordelt på to runder, Vårrunden og Høstrunden.

Stipendet er ment å skulle stimulere til å gå i gang med prosjekter som av økonomiske grunner ellers vil være vanskelig å iverksette. Utstyrsstipendet kan bestå av varer, tjenester, galleriplass, printing eller annet søkeren har behov for hjelp til. Utstyrsstipendet bli ikke tildelt i kontanter.

Hvem kan delta?

Alle som har fylt 15 år og bor i Norge er velkomne til å søke Foto.no utstyrsstipend.

Hvordan søker du?

Vi vil at du skal ha en klar og tydelig plan for prosjektet ditt, samt en beskrivelse av prosjektets formål og langsiktige mål. Det skal framlegges et budsjett og en prosjektbeskrivelse med en tidsramme.

Slik foregår utvelgelsesprosessen

Søknadene vil bli behandlet i en egen komité av fagfolk og fotografer i Foto.no. Komitéen utnevner nominerte kandidater/prosjekter. Komiteen vil på et senere tidspunkt ha en odppfølging for å se resultatet av prosjektet og hvilken betydning det har hatt for stipendmottakeren.

Vilkår for deltakelse

  • Prosjektet kan markedsføres via Foto.no sine nettsider
  • Det skal framgå i en eller annen form at prosjektet er støttet av Foto.no
  • Foto.no forbeholder seg retten, i ulike sammenhenger, å presentere prisvinnerne med tekst, bilder og film samt eventuelt annet materiell
Fotostipendet

Søknadsskjema

    Prosjekt    Vedlegg (maks 4MB)